Phone/Viber: 063 564 225

Opći uvjeti poslovanja

Tvrtka Unique Time d.o.o. pruža online uslugu putem svoje mrežne (Internet) stranice na domeni www.unique-time.co.ba. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te prikupljanja samo osnovnih podataka o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza. Ovaj dokument određuje uvjete i odredbe korištenja ovih internetskih stranica te uvjete kupovine proizvoda i usluga na ovoj internetskoj stranici.

 

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje mrežne stranice unique-time.co.ba. Korištenjem mrežne stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje mrežne stranice unique-time.co.ba u skladu s njima. Pravo Korištenja mrežne stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke Unique Time d.o.o. te prihvaća da tvrtka Unique Time d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup mrežnim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

 

Tvrtka Unique Time d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, tvrtka Unique Time d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

 

Korištenjem ovih mrežnih stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 14 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove mrežne stranice.

 

Tvrtka Unique Time d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Krajnje korisnike savjetujemo da povremeno ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja mrežne stranice i nakon objave novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.

 

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih mrežnih stranica te sve sa tim povezane troškove. Tvrtka Unique Time d.o.o. nije odgovorno za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih mrežnih stranica.

 

Ova mrežna stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih mrežnih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove mrežne stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke Unique Time d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu mrežnu stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

 

Svi materijali koji se nalaze na unique-time.co.ba mrežnim stranicama ekskluzivno su pravo tvrtke Unique Time d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH MREŽNIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE UNIQUE TIME D.O.O. JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

 

Mrežna stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj mrežnih stranica unique-time.co.ba, a u skladu s propisima Republike Bosne i Hercegovine. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Unique Time d.o.o. i nositelja autorskog prava.

 

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje mrežne stranice unique-time.co.ba isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da tvrtka Unique Time d.o.o. ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.

 

Ni u kojem slučaju tvrtka Unique Time d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih mrežnih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj mrežne stranice.

 

Uz prethodno navedene uvjete, tvrtka Unique Time d.o.o., neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj mrežnoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze, niti za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

 

Tvrtka Unique Time d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na mrežnu stranicu. Tvrtka Unique Time d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

 

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici tvrtke Unique Time d.o.o. mogu nadzirati komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

 

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku Unique Time d.o.o., od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih mrežnih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

 

Tvrtka Unique Time d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Tvrtka Unique Time d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje Tvrtka Unique Time d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.

 

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-poštom, a Tvrtka Unique Time d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-poštom u zakonski propisanom roku.

 

Tvrtka Unique Time d.o.o., distributer je (a ne izdavač) sadržaja objavljenih na mrežnim stranicama koji pribavljaju treće strane. Tvrtka Unique Time d.o.o. ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

 

Tvrtka Unique Time d.o.o. nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na mrežnoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba tvrtke Unique Time d.o.o. Ni pod kojim uvjetima tvrtka Unique Time d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem mrežne stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem mrežne stranice.

 

Sjedište tvrtke Unique Time d.o.o. je u Mostaru, u Bosni i Hercegovini. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih mrežnih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Mostaru, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine. Korištenjem ovih mrežnih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Mostaru.

 

U daljnjem tekstu Općih uvjeta, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta, umjesto termina Krajnji korisnik bit će korišten termin Kupac u situaciji kada je između Krajnjeg korisnika i Tvrtke Unique Time d.o.o. sklopljen Ugovor o kupoprodaji. Također, iz istog razloga umjesto termina Tvrtka Unique Time d.o.o. bit će korišten termin Unique Time, dok se termin unique-time.co.ba koristi kao ime Internet trgovine, mrežne stranice i sl.

Jezik komunikacije na unique-time.co.ba je hrvatski književni jezik i latinično pismo.

 

Cijene su izražene u konvertibilnim markama (KM) i eurima (€), sadrže PDV, vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje.

 

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

 

Takve situacije su izvanredne i za njih se Unique Time unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

 

Akcijska prodaja

 

Unique Time će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.

 

Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, Unique Time neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Proces naručivanja na unique-time.co.ba web trgovini je opisan ovdje:

 

Tvrtka Unique Time d.o.o. će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da Unique Time nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda s unique-time.co.ba web trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Tvrtka Unique Time d.o.o. otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

 

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je dovršen proces naručivanja.

Ugovor koji Krajnji korisnik sklapa s Unique Time d.o.o. za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane Unique Time te izvršenim plaćanjem od strane Krajnjeg korisnika, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između Unique Time i kupca.

 

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

 

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje:
PDF format

 

Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

 

Vaš zahtjev za zamjenu ispravnog proizvoda (npr. neodgovarajuća veličina proizvoda, neodgovarajuća boja proizvoda) koji ste kupili smatrat će se jednostranim raskidom, pa Vas molimo da u tom slučaju obavezno ispunite obrazac za povrat proizvoda koji ste dobili uz proizvod kako bismo znali da želite zamjenu proizvoda. Proizvode (povrat ili zamjena) potrebno je dostaviti na adresu:
Unique Time d.o.o. Dubrovačka 77 88 000 Mostar

 

U slučaju jednostranog raskida ugovora postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

 

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi može se obratiti Unique Time d.o.o. na info broj ili mail adresu [email protected] radi pribavljanja obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda.

 

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

 

Slijedom toga Unique Time preporuča svojim kupcima:

  • dobro pogledajte karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na mrežnoj stranici unique-time.co.ba prilikom izbora proizvoda,
  • ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati pošiljatelju, jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom
  • ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda
  • pregledajte proizvod, ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je dio, ogreben proizvod što je nastalo uslijed transporta ili krivog skladištenja) što prije obavijestite unique Time i vratite proizvod bez da ste ga koristili, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda
  • ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na propisani način, pregledajte funkcionalnost) i ako niste zadovoljni proizvodom možete ga vratiti, ali nemojte proizvod koristiti, njime rukovati, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

 

Unique Time utvrđuje uvjete povrata – postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

 

Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje originalne ambalaže i vraćenog proizvoda ovisi o procijeni službenog servisa ili dobavljača.

 

U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), Unique Time ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda.

 

Unique Time u suradnji sa službenim servisom određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon primitka proizvoda.

 

Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 10 dana putem e-pošte. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će odrađen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.

Unique-time.co.ba Vam omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem izravno putem interneta i to:

 

1. Plaćanje gotovinom po primitku pošiljke:

Opcija plaćanja pouzećem Vam omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu, tek kada robu vidite pred sobom. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke. Zasada je ovaj oblik plaćanja moguć samo na području Bosne i Hercegovine.

 

2. Virmansko plaćanje

Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune.

NAPOMENA: za virmanske uplate, roba se isporučuje tek nakon što se uplata proknjiži prema izvodima iz banke – u pravilu, sljedeći radni dan. Stanje pošiljke možete provjeriti pozivom na broj telefona 063 117 555 ili pošaljite upit na e-adresu [email protected] Radi brže dostave, možete poslati i kopiju uplate e-poštom.

Jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod.

 

Ukoliko uređaj trebate servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz uređaj te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa.

 

Ukoliko proizvod ima jamstvo te se na proizvodu pojavi kvar unutar jamstvenog roka kupac je ovlašten izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s uputama na jamstvenom listu.

 

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate na 063 117 555 ili pošaljite upit na e-adresu [email protected]nique-time.co.ba

Sa Vašim osobnim podacima postupamo potpuno u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Svaka informacija koju nam upućujete biti će korištena isključivo u svrhe za koje je namijenjena. Osobne podatke vodimo u evidenciji kupaca/korisnika i štitimo sukladno zakonskim odredbama.

 

Budite sigurni da ne prodajemo, ne iznajmljujemo i ne prenosimo Vaše osobne informacije prema bilo kojem subjektu. Prilikom obrade narudžbe prosljeđujemo podatke isključivo partnerima za dostavu narudžbe, koji su obvezni osigurati hrvatske zakonske standarde zaštite osobnih podataka. Osobne podatke dajete dobrovoljno u svrhu obrade narudžbe i eventualno u marketinške svrhe. Imate pravo prigovora na raspolaganje s Vašim osobnim podacima u svrhe marketinga.

 

Unique Time d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Unique Time d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

All search results